W jakich sytuacjach jest odpowiedzialny mechanik, gdy naprawia Twoje auto?

W jakich sytuacjach jest odpowiedzialny mechanik, gdy naprawia Twoje auto?

brak ocen

Kiedy przekazujesz swój samochód do warsztatu samochodowego, możesz obawiać się, czy wszystko będzie w porządku, szczególnie jeśli osoba jest Ci nieznana, a Twój samochód jest wiele wart. Czasami auta kosztują setki tysięcy bądź nawet miliony złotych, więc nie ma w tym niczego dziwnego, że czujesz niepokój! Poniżej opisujemy, za co odpowiedzialny jest właściciel warsztatu samochodowego, kiedy wydarzy się coś niemiłego.

Niedotrzymanie terminu podczas naprawy auta!

Problemy zakładu mogą być spowodowane niewywiązaniem się z powierzonego im zlecenia w umówionym terminie. Odpowiedzialność warsztatu za samochód w takiej sytuacji rośnie.

Kodeks Cywilny zgodnie z 478 artykułem mówi, że dłużnik będący w zwłoce ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie czy też zgubę przedmiotu świadczenia, chyba że utrata lub uszkodzenie nastąpiłoby również, gdyby świadczenie zostało wypełnione w czasie właściwym.

Zapis ten obciąża odpowiedzialnością warsztat za powierzony mu samochód w sytuacji opóźnień. W przypadku przekroczenia terminu realizacji usługi warsztat odpowiedzialny jest za działanie siły wyższej. Nawet przypadkowe uszkodzenie samochodu, czy też jego utrata, nie zwalniają go z odpowiedzialności.

Gdy naprawa auta jest nieprawidłowa! 

Często występującymi sytuacjami są źle wykonane usługi, co może owocować dalszym uszkodzeniem auta. Odpowiedzialność w tej sytuacji określona jest w dwóch reżimach: kontraktowym oraz deliktowym. W pierwszym przypadku odpowiedzialność wypływa z umowy. W drugim nadana jest przez przepisy prawa.

Odpowiedzialność wynikająca z umowy znaczy, że za naprawienie straty w wyniku niewłaściwego wykonania lub niewykonania zobowiązania odpowiedzialny jest dłużnik. Zwolniony z obowiązku może być, kiedy szkody wystąpiły w wyniku następstw okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności.

Warsztat odpowiedzialny jest za powierzony pojazd na podstawie przepisów rękojmi w przypadku przeprowadzenia naprawy. Znajdziemy je w artykule 638 Kodeksu cywilnego. Kiedy w trakcie użytkowania samochodu w czasie do 2 lat od reperacji zaobserwowane zostaną pewne wady, klientowi należeć się będą roszczenia z tytułu rękojmi. Zakłada się w takim przypadku, że wada była już w momencie wydania pojazdu właścicielowi.

Klient może wtedy żądać wymiany rzeczy na wolną od wad, naprawy lub obniżenia ceny. To klient wybiera formę, którą pragnąłby uzyskać i jest to wiążące dla warsztatu.

Kradzież auta z terenu warsztatu samochodowego!

Gdy podpisujesz umowę naprawy z właścicielem warsztatu samochodowego, to łączy ona w sobie cechy umowy o przechowanie samochodu wraz z umową o dzieło, co oznacza, że Twój samochód nie może wrócić do Ciebie w pogorszonym stanie. Gdyby tak się zdarzyło, że auto zostanie skradzione na terenie warsztatu samochodowego, to właściciel jest za to odpowiedzialny, chyba że jest w stanie udowodnić, że pojazd był prawidłowo zamknięty, alarm i zabezpieczenia włączone, a dokumenty i klucze poza zasięgiem osób nieupoważnionych!

Dodaj komentarz
Komentarze artykułu

Brak komentarzy

Podobne artykuły